“Min historie” – En Sanse- og erindringsbog

250,00 DKK

“Min historie” er en sanse og erindringsbog skabt til mennesker med en demenssygdom.

Bogen giver mulighed for at få genoplevet og fortalt livshistorien til familie, venner og fagpersoner, det betyder en styrkelse af identiteten og giver samtidig anledning til gode samtaler om det levede liv.

Bogen er enkel og let at bruge enten alene eller i samarbejde med andre. Der er plads i bogen til at indsætte foto, udklip eller andet, som styrker fortællingerne. Min historie kan blive et vigtigt værktøj gennem livet med demenssygdom til styrkelse af selvværd, selvforståelse og trivsel såvel som sociale relationer.

Gads Forlag, 2019.

 

 

Beskrivelse

Min historie er komponeret over et udvalg af livsaspekter/nøgleområder, der ved at stimulere sanser, følelser og erindring har til hensigt at understøtte fortællerens selvfølelse og selvbillede, der netop svækkes ved det hukommelsestab, der følger med Alzheimers sygdom.

Min historie henvender sig til mennesker, der lider af demenssygdomme samt deres primært omsorgspersoner, pårørende og netværk. Den henvender sig også til fagprofessionelle, der arbejder med omsorg, pleje og behandling af mennesker med demens.

Bogens overordnede formål er at tilbyde en struktureret ramme for, at det enkelte menneske, der lever med en demssysgdom, får mulgihed for at fortælle, genfortælle og genopleve sin livshistorie for på den måde at styrke sin identitet, selvfølelse og velvære. Bogens andet formål, er at styrke såvel samle, samvær som sociale relationer med andre mennesker, herunder pårørende, bofæller og professionelle omsorgsgivere, ligesom bogen kan anvendes som et værktøj i målrettet sanse- og reminiscensterapi.

Min historie er inddelt i udvalgte livsaspekter og ledetråde som dels fylder i de fleste menneskers liv, dels på forskellige måder er særligt velegnede til sansning og sanserelaterede aktiviteter.

Udvalget af bogens fokusområder og de tilhørende spørgsmål er udarbejdet af Gad i samarbejde med akademisk konsulent Nina Henriksen, som har både personlig og faglig indsigt i målgruppen, og de er blevet kvalificeret af leder af demensplejehjemmet Dagmarsminde May Bjerre Eiby samt post.doc. Marie Kirk fra Psykologisk Institut, der forsker i demensområdet og i reminiscensterapi.

 

Yderligere information

Vægt 0.900 kg