forskning 1

Forskningsfond

Gratis!

Alzheimer-forskningsfonden

Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme er fremadskidende hjernesygdomme. Fonden giver penge til grundlæggende forskning i

  • hvorfor demenssygdomme opstår
  • hvordan demenssygdomme forebygges
  • nye metoder til behandling og pleje

Fonden uddeler hvert år Alzheimer-forskningsfondens forskerpris til to personer, hvis arbejde har stor betydning for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.

Kan downloades

Kategori:

Produktbeskrivelse

Når du donerer  direkte til forskning, kan du få fuldt fradrag uanset beløbets størrelse.