Al overskud går til Alzheimerforeningens arbejde til fordel for mennesker med demens og deres pårørende

Det bruger vi pengene på

Det bruger vi pengene på

… når du støtter Alzheimerforeningens arbejde for demente og pårørende

Alzheimerforeningens arbejde for demente og pårørende finansieres udelukkende af bidrag fra enkeltpersoner og tilskud fra private og offentlige fonde. Vi er derfor glade for alle de bidrag vi får – store som små. De gør det muligt for os at forsætte vores arbejde for mennesker, der har fået en demenssygdom.

Her kan du læse om hvordan vi bruger de penge, der er givet til Alzheimerforeningens arbejde for demente og pårørende:

Demenslinien – telefonrådgivning

Alzheimerforeningens åbne og uafhængige telefonrådgivning – Demenslinien – fik i 2009 knapt 1.500 opkald. 75 procent af alle opkald kom fra pårørende til en person med en demenssygdom. Hver telefonsamtale varer i gennemsnit 20 minutter og to tredjedele af alle telefonsamtaler varer mere end 10 minutter. I 2009 blev det bl.a. muligt at lave en video med tekst og musik af den unge danske musiker Alouise. Video blev bl.a. vist i DR’s OBS udsendelser i januar 2010. Du kan se videoen her

Pårørendegrupper om demenscaféer

Pårørendegrupper og demenscafeer er nogle af de tilbud, som frivillige i Alzheimerforeningens lokalforeninger arrangerer for demente og pårørende. I 2009 var der mere end 40 aktive pårørendegrupper og flere end 130 aftener i Alzheimerforeningens demenscaféer landet rundt. Flere end 4.500 demente og pårørende fik glæde at tilbuddene.

Du kan læse mere om det frivillige arbejde i Alzheimerforeningen lokalforeninger her.

Ferie og uddannelseskurser i Danmark

Alzheimerforeningen har i de sidste år arrangeret ét ugelangt ferie og uddannelseskursus for ægtefæller, hvor den ene er part er ramt af en demenssygdom. I 2009 blev kurset afholdt i maj i Kerteminde. Kurset er meget efterspurgt.Derfor arrangerer vi i år to kurser i 2010 – et forårskursus og et efterårskursus, begge i Kerteminde. Kurserne er allerede planlagt og annonceret i Alzheimerforeningens medlemsblad, blandt lokalforeninger og via foreningens web-site. Du kan læse mere om ferie- og uddannelseskurserne her.
Tænketank for yngre og tidligt demensramte
Alzheimerforeningen har etableret en såkaldt ”Tænketank” for yngre og tidligt diagnosticerede. Tænketanken afholder hvert år et seminar for demente og pårørende. I 2009 blev tænketanken afholdt i Middelfart med deltagelse af mere end 70 personer. Tænketankens tema handlede om hvorfra man henter kræfter og mod til at leve et liv med demens. Donationen vil blive anvendt til at finansiere Tænketankens seminar i efteråret 2010. Du kan læse mere om tænketanken her.

Den kreative højskole

Alzheimerforeningen har på baggrund af ide og forslag fra Tænketanken for yngre og tidligt diagnosticerede udviklet et pilotprojekt om et kreativt højskolekursus målrettet mennesker med en demenssygdom. I januar 2010 blev første højskolekursus afviklet på Brandbjerg Højskole med stor succes for 20 personer med demens. Med donationen er der nu mulighed for at arrangere endnu et højskoleophold, som er planlagt til efteråret 2010.

Du kan se en video og læse mere om den kreative højskole her

Oplysning og lobbyarbejde

Alzheimerforeningen arbejder også med information og oplysning om demenssygdomme og livet med demens. Vi forsøger også at påvirke offentligheden og politikere til at sikre bedre vilkår for demente og pårørende.

Vores mærkesager er

Bedre afløsning og aflastning til demente og pårørende.

Forskning

Alzheimerforeningen støtter forskning i demenssygdomme. Det sker via Alzheimerforskningsfonden. Hvert år uddeles Alzheimer forskerprisen til to danske forskere, som har ydet en ganske særlig indsats for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.

Du kan læse mere om Alzheimerforskningsfonden her